Freuds bar 24. januar 2020: "Et blikk inn i terapirommet"

Tickets Not Available

Billetter er dessverre ikke tilgjengelig i våre systemer. Dette kan skyldes at arrangøren benytter en annen billettleverandør eller at arrangementet er utsolgt.

Arrangementsinformasjon

Psykoanalytikerne og psykiaterne Anki Østrem og Per Vaglum  i dialog om samtale-terapi som foregår i et rom hvor alt som skjer i dette, bevisst og ubevisst, bærer på mening og har en betydning.

Tags

psykoanalyse
freud
Organizer
Norsk psykoanalytisk forening