Freuds bar 24. januar 2020: "Et blikk inn i terapirommet"

Arrangementsinformasjon
Psykoanalytikerne og psykiaterne Anki Østrem og Per Vaglum  i dialog om samtale-terapi som foregår i et rom hvor alt som skjer i dette, bevisst og ubevisst, bærer på mening og har en betydning.
psykoanalyse
freud